Gépelés hanganyagról, akár osztott képernyőn BITMAP-ról
Facebook megosztás, E-mail küldés, E-mail fogadás, E-mail click, SMS fogadás, Adatrögzítés, 
Adatmásolás, Adatfeltöltés, Gépelés, Nyomtatás, On-line titkárnői munkák, Bedolgozás
Üdvözlöm Önt!

Kérem látogassa meg web oldalunkat, ahol otthonról is végezhető konkrét, lefoglalható táv-munkalehetőségeket is talál! Regisztráljon még ma!

Remélem hamarosan együtt fogunk dolgozni!
 Postázás, borítékolás, SMS-e-mail küldés/fogadás, mobilmunka, szórólapozás, újságírás
Dolgozzon bárhol, bárhonnan, család és házi munka mellett szabadon!
Dolgozzon barátaival és ismerőseivel együtt csapatmunkában!

TÁVMUNKA.NET

Online európai távmunka koordinációs központ - munkafoglalási és munkakiosztási szerver

Belépés/előregisztráció

Bejelentkezés a szerverre


Jelszó emlékeztető:Belépés mobiltelefonnal

Amennyiben mobiltelefonnal kíván regisztrálni koppintson a mobilelefon képre:


A belépéshez használja a Login Now gombot:

Bejelentkezés a szerverre

Ezután a megjelenő egyszerűsített munkafelületen keresztül mobiltelefonnal is használhatja a munkaszervert.


Jelszó emlékeztető:


Bejelentkezési profil

Transferwise regisztrációA TransferWise jóvoltából Ön külföldi jövedelmét átutalhatja magyar bankszámlára is és magyarországról is utalhat külföldre egyszerűen és gyorsan! Amennyiben még nincs TransferWise számlája, a logóra kattintva regisztráljon. Az első átutalása ingyenes! 

Hirdetés

leíratkozás és törlés

PayPal lemondása

PayPal automatikus hosszabbítás lemondása

Aktív táv-nyomtató

A Táv-nyomtató berendezés telepítése. A táv-nyomtatás funkció elérhető, a munkafeladatok elvégezhetők az új táv-nyomtatási és táv-fénymásolási funkciók és menüpontok valamint munkafolyamatok indulnak!

Konica Minolta C220

Használati driver letöltése: kattintson a nyomtató képére!
 Az új használati és telepítési letölthető a következő linkről: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
BELÉPÉS a WEB-es nyomtató felületre

A táv-nyomtató berendezés 0-24 óráig elérhető, a kinyomtatott anyagokat Magyarországi partnerünk elsőbbségi küldeményként postázza a távmunkás vagy a megrendelő címére!

Tartalom megosztás


Távsegítség

Távsegítséget kérhet munkatársunktól!

Az esemény azonosítót az On-line chaten kaphatja meg.

Search

A jelen és a jövő munkamódszere

Távmunka alatt információs technológiákkal támogatott olyan - lényegében szellemi - tevékenységet értünk, melynek során a dolgozó a munáltatótól kapott feladatot otthon (esetleg egy a munkáltatótól távoli, de lakóhelyéhez közeli, pl. Internet kávézóban) önállóan végzi el, s annak eredményét internet segítségével juttatja el megbízójához. A távmunka filozófiája: "A munkát elvinni a munkáshoz ahelyett, hogy a munkást utaztatnánk a munkához". Ez a fajta munkavégzés egyaránt lehetõséget biztosít a kellõ szakképzettséggel rendelkezõ (vagy annak megszerzését vállaló), de nem kevés foglalkoztatási lehetõséget kínáló területen élõ, valamint pl. betegség vagy más egyéni probléma miatt helyhez kötött állampolgárok foglalkoztatására; egyben a munkaadók számára is sok elõnnyel járó foglalkoztatási forma.

A távmunka egy új, információs és kommunikációs technológiákra épülõ munkaszervezési módszer, ami lehetõvé teszi az alkalmazottaknak illetve megbízottaknak, hogy munkaidejük nagyobb részében vagy egészében a hagyományos munkahelyüktõl távol, ám azzal (munkatársaikkal, vezetõikkel) állandó vagy rendszeres (on-line), kétirányú nyitott vagy kétirányú zárt kommunikációs csatornán keresztül dolgozzanak. A távmunkán belül is többféle megoldás van: izolált munkaállomások, ahol az ott dolgozók szinte semmilyen közvetlen kapcsolatot nem tartanak fenn kollégáikkal, és vannak váltakozó távmunka állomások, ahol a dolgozó hol az otthoni gépén, hol pedig az irodai munkahelyén dolgozik. A nyitott kommunikációs csatornán keresztül a jelentkező, a már dolgozó távmunkás és a munkáltató bármikor, bármilyen jellegű kérdést feltehet egymásnak. A zárt kommunikációs csatorna alkalmazása esetén viszont a kommunikáció munkavégzéshez kötött és feltételeit a munkáltató szabályozott keretrendszere határozza meg, mely kizárólag a konkrét munkafolyamatra vonatkozik - melyet a hatékonyabb, de már folyamatban lévő munkavégzés érdekében nagy százalékban a munkáltató vagy annak rendszere kezdeményez -, ennélfogva a távmunka rugalmasabb és áttekinthetőbb munkamegosztást, a munkavállalók képességeinek és idejének célszerûbb felhasználását, a munkahelyi fejlesztés idõtartamának lerövidülését, valamint a betegszabadság igénybevételének csökkenését eredményezik a munkáltató részérõl.


A munkavállaló szempontjából a távmunka elõnyei a következõk:

 • kevesebb üzemanyagot használ, kevesebb javítási és amortizációs költség, nincs utazási bérlet, jegyköltség
 • kevesebb parkolási díj (ha eddig õ fizette)
 • reprezentatív ruha, éttermi ebéd, gyermekfelülgyelõ költségei csökkennek
 • kevesebb munkahelyi félbeszakítás, zavarás (telefon, ügyfelek) a munkatársak, a fõnök részérõl
 • javuló egészség, kevesebb orvosi költség a kevesebb stressz és az egészségesebb környezet miatt
 • a család és a hivatás jobb összeegyeztethetõsége
 • kevesebb fárasztó, idõrabló, idegesítõ, frusztráló utazás, nincs munkahelyi késés
 • önálló munka-, és idõbeosztás, a távmunkás akkor dolgozik, amikor neki a legkényelmesebb, és amikor úgy érzi, a legtermelékenyebb (természetesen a határidõk betartásával)
 • több idõt tölthet a családjával, javulhat a kapcsolata a családtagokkal
 • a lakhely szabadabb megválasztása, illetve a munkahely mobilitása, gyors áthelyezhetõsége
 • utazás közben is dolgozhat (mobiltelefon, laptop)
 • helyhez kötötten is vállalhat munkát (pl. ha idõs embert, beteget, gyermeket ápol)

A távmunka elvégzése során nagy hangsúly kerül a kialakuló bizalomra. E bizalom kialakításában cégünk az Európai kontinensen általánosan elfogadott keresztény értékrendet tartja elsődleges szempontnak. A hagyományos munkahelyeken is számolni kell a bizalmatlansággal, viszont távmunka során - mivel a munkát adó és a munkát vállaló/elvégző személy nem látja egymást és nincsenek egymás közvetlen környezetében, ezért a félreértések nagyobb számban jelenhetnek meg. Ez bizalmatlanságot ébreszthet a munkáltatóban és a munkavállalóban is egyaránt. Mivel az internet önmgabáan nem képes helyettesíteni a személyes kapcsolatot, a bizalmatlanság viszont további problémákat szülhet, mely problémákat az internet mint cyber tér jelentősen felerősíthet (a képernyő előtt ülve bezártság érzés, indulatok, elutasítottság érzés). Sokan ezeket az indulatokat és érzéseket fórumokon, blogokon, közösségi oldalakon élik ki, mivel nem tudják lekezelni önmagukban ezen munkavállalási formával kapcsolatos reakciókat - ennélfogva távmunkára sokan alkalmatlanok. Az általánosan elfogadott  Euróapi keresztény értékrendben a bizalom mindkét fél részéről elsősorban a hit felé irányul és ez alapjában biztosítja a munkát adó és a munkát elvállaló részére a feltétel nélküli bizalmat és kötelesség tudatot egymás iránt is. Ennélfogva egy kiforrott táv-munkaközösségben nem fordulnak elő azok a problémák, melyek egy hagyományos távmunka kapcsolat során előfordulnak. Az utóbbi évek távmunka tapasztalatai arra világítanak rá, hogy a távmunka csak a megfelelő értékfelfogás és hozzáállás mellett működhet olajozottan.


A Telenews Limited feladatának tekinti, hogy az állami modernizációs programhoz kapcsolódva elõsegítse ezen korszerû munkahelyek számának növelését, az újfajta munkaerõpiac szabályozott mûködését, a munkalehetõségek bõvítését a munkák felkutatásával, elvállalásával, regisztrálásával, és a konkrét munkafeladatok kiosztásával. A távmunka-koordinációs szervezés során cégünk, mint munkaadó megbízási jogviszonyban áll a távmunkát végzõ munkavállalóval. A Távmunka NET Hálózat portál rendszer ezenkívül lehetõvé teszi a távmunkát felkínáló cégek hirdetéseinek megjelentetését, munkafeladatainak rendszerezését és könnyen érthetõ csoportosítását a távmunkát keresõk részére.

Eszközigény a távmunka végzéshez

A távmunkavégzés keretében elvégezhetõ feladatok ellátásához a munkavállalónak rendelkeznie kell egy személyi számítógéppel és a szükséges alap-programokkal (operációs rendszer, irodai-ügyviteli programok, valamint a távmunkát felkínáló cég által adott speciális programfelülettel, mely pl. az adatbázis-kezeléshez szükséges), valamint Internet hozzáféréssel, ezek kellõ szintû ismeretével. A Telenews Nemzetközi Lapkiadó Vállalat belsõ adatfeldolgozó titkársági rendszere pélául valós idejû, SQL szervert használ a közvetlen munkakiosztásra és koordinálásra.

A munkakiosztási szoftver teljesen webalapú, amely azt jelenti, hogy az ügyfél részéről a program használatához mindössze egy internetes kapcsolattal ellátott számítógépre van szükség, a szoftver használatához szükséges egyéb erőforrásokat (SQL szerver az adatok feldolgozásához, stb.) a cég biztosítja ügyfelei és munkatársai számára. Ebből következően nincs szükség telepítésre (csak a tavmunka.net szerverein működő szoftverre érvényes), a szoftver működését egyéb biztonsági rendszerek (pl.: tűzfalak) nem akadályozzák.

Elõfeltételek a távmunkával kapcsolatosan

Távmunka-koordinációs központunk a hagyományos, hierarchikus és ellenõrzési módszereken alapuló vállalati struktúrát próbálja megváltoztatni, egy egyre inkább "vállalkozó" módjára gondolkodó munkatársak önmaguk iránt érzett felelõsségére és az önálló döntés fölött örömre támaszkodó gondolkodásmódra. Munkatársainkkal kötött megbízási és klubtagsági szerzõdéses jogviszony mindkét fél részérõl garantált szerzõdés-konstrukciót kínál.

Közös együttmûködésünk feltételei

 • a távmunka coordinátor bizalma a munkatársakban
 • a munkatársak felelõsségtudata és önmegvalósítási szándéka
 • az elérendõ célt és az eredmény kiértékelésének módját a coordinátor és a távmunkás együtt határozzák meg
 • csak az eredmény fontos, nem az, hogy elérése végett hol és mikor dolgoztak
 • a távmunkás képességeinek, képzettségeinek, tudásbázisának és munkadíjának folyamatosan frissülõ, naprakész nyilvántartása
A távmunka-koordinációs tevékenység hosszú távon elég magas költségekkel jár

 • megnövekedett tanácsadási, jogi, biztosítási díjak, védelmi rendszerek, "help desk" költségei
 • telekommunikációs díjak emelkedése
 • új számítógépes információs rendszer tervezése, a koordinációs központ beüzemelése, fenntartása, menedzselése, fejlesztése
 • tananyagok biztosítása
 • a távmunkával foglalkozó szervezeti egységek fenntartása, növekvõ szervezési, koordinációs és adminisztrációs költségek
 • a távmunka-projekt, távmunkás és távmenedzser tájékoztató anyagok, képzési anyagok, szakemberek, oktatók költsége
 • nehezebb vezetés, kontrolling
Otthoni körülmények célszerû kialakítása, kiválasztása a távmunka végzéshez

 • a hely legyen csendes, nyugodt
 • védett és biztonságos legyen, mind a dolgozó gépek épsége, a kezelt információk, adatok védelme szempontjából és természetesen a távmunkát végzõ személy szempontjából
 • legyen megfelelõen tágas helyiség, kényelmes, kb.15 négyzetméter azért, hogy ne csak a távmunkás és az eszközök, de a munkaanyagok, a szakfolyóiratok, a szakkönyvek, illetve az egyéb segédeszközök is elférjenek
 • jól megvilágított, kellemes hõmérsékletû szoba
 • a szükséges technikai eszközök, elektromos áram és telefon, esetleg ISDN vagy kábelmodem csatlakozó fel legyen szerelve
 • egyéb tevékenységek végzési helyétõl jól elkülöníthetõ legyen
 • ne legyen zavaró zaj

További szabad munkák

Új munkafolyamatok MEGJELENÉSE

2019.02.12. Új munkafolyamatok, nagy mennyiségű munkakiosztás!

Tájékoztatjuk munkatársainkat, hogy 2019.02.12-tól rendkívül nagy mennyiségű feladatok jelennek meg a távmunka elosztási rendszerben. Az új munkafolyamatok megjelenése mellett az adatrögzítési, gépelési munkák száma is robbanásszerűen megnövekszik!


Nagy mennyiségű On-line gépelési feladatok várhatóak hanganyagról! - 100-as nagyságrendű gépelési munkák, folyamatos feltöltéssel! 

Ezen kívül On-line fordítási munkák - több ezer db friss német nyelvű fordítási feladatok

 

Facebook megosztás és kattintás

Tájékoztatjuk munkatársainkat, hogy a 4900-006-es munkakódon szereplő Facebook megosztás és kattintás munkafolyamat elszámolása Angol font alapú kifizetési rendszerben történik. A munkafolyamat gyorsított regisztrációval is elérhető 3 hónapos próbaidővel. Az elszámolás alapján egy kattintás fél penny-vel, 0.005 Angol fonttal egyenértékű (kb. 2 forint). A munkadíjak kifizetése az első érvényes kattintás után 6 óra múlva történik meg PayPal rendszeren keresztül!

E-mail kézbesítés

Ritka esetben visszajelzést kapunk arról, hogy az E-mailek nem érkeznek meg a címzett postafiókjába. Ügyfélszolgálatunk mindig válaszol 48 órán belül (munkanapokon 24 órán belül) és nem hagy válasz nélkül egy kérdést sem valamint rendszerünk elküldi minden esetben az email üzeneteket. Viszont általában Önnek is be kell állítania levelező rendszerét annak érdekében, hogy megkapja az email üzeneteket. E-mail rendszerünket folyamatosan teszteljük és 


Ime néhány tipp: 

 • Túlterhelt az Ön levelező rendszere. Nem az Ön számítógépén lévő postafiók a túlterhelt, hanem az a rendszer, ami kiszolgálják Önt - az a rendszer amire email címe végződik. Ez többségében a freemail.hu a citromail.hu címeknél szokott előfordulni, ez esetben akár több órába-napba is telhet, mire megérkezik vagy meg sem érkezik az e-mail. 
 • Megtelt a postaládája. Célszerű időközönként üríteni. Ez a Gmail.com esetében is előfordulhat, ugyanis a Gmail levelező rendszer tárhelye együtt van a Google Drive és a Google Fotók tárhelyével, és ha a Googole Drive vagy a Google Fotók tárhelye betelt, akkor a Gmail levelező rendszere se működik, nem fogadja a leveleket. Ez a jelenség megtörténhet bármikor úgy, hogy Ön azt észre sem veszi.
 • Valamely rosszul beállított SPAM szűrő (levélszemét szűrő) az Ön postafiókjában megakadályozta, hogy az általunk küldött levél célba érjen. Javasoljuk, - ha van ilyen - a SPAM, vagy kéretlen levelek, levélszemét mappát is nézze meg, és ha ott megtalálja, akkor jelölje be, hogy ez a levél NEM SPAM. De előfordulhat az is, hogy a SPAM szűrő teljesen visszautasítja a levelet mert hibásan van beállítva és még a "SPAM-ként megjelölve" vagy a "SPAM" mappába sem érkezik meg (holott nem SPAM, hiszen Ön kérte a levelet - de ezt a levélszemét szűrő nem tudja). Ez esetben javasoljuk a SPAM vagy másnéven kéretlen levél szűrő beállítások módosítását és a módosítások átnézését.
 • A feladó e-mail címét, mely a Telenews Limited Szerkesztőségtől érkezik adja hozzá az engedélyezettek vagy biztonságos email küldők listájához. Várja meg míg a beállítások életbe lépnek. Amennyiben nem jár sikerrel, vagy nem akar a SPAM szűrő beállításaival bajlódni, akkor azt javasoljuk, hogy más e-mail címmel iratkozzon fel. 
 • Kapcsolja ki a levelezőjében a spamszűrést. Sokkal kisebb baj 20 kéretlen levelet kapni és törölni, mint egy fontos üzleti levelet elmulasztani.  A kéretlen levelek ne zavarják, azok csak elektronikus jelek, és törölje őket. Rendszerünk soha nem küld spamet, mégis a levelek nagy száma miatt némelyik hibás spamszűrő nem engedi át azokat. Ilyenkor Ön várja a levelet, a spamszűrő meg visszautasítja. A Spam szűrők beállítása sok esetben hibás, mivel nem emberi, hanem gépi döntés alapján bírálják el a levelek átengedését. Ezt Ön bírálja felül és minősítse levelünket kért levélnek. Onnan kezdve mindig megkapja őket.
 • Ajánljuk a gmail.com ingyenes levelező rendszert, ahol Ön 100% megkapja a leveleket. Ez a google levelezője, gyorsan és megbízhatóan működik, de csak akkor, ha nem telt be a Google tárhelye.

Bintonsági védelem

Web oldalunk és a munkakosztási rendszer biztonságos, SSL tanúsítvánnyal rendlekező szerveren fut.

Az oldal internetes kapcsolatás 256 bites kulccsal titkosította rendszerünk, mielőtt átküldjük azt az interneten. A titkosítási eljárás nehézzé teszi illetéktelen személyek számára az adatok lehallgatását amíg azok az Ön számítógépe és a munkaszerver között utaznak az interneten. Ez rendkívül fontos az adatszivárgás, adatlopás és csalás kiküszöbölése érdekében. A titkosítási eljárásnak köszönhetően nem valószínű, hoy bárki más elolvassa az oldalt és az oldalon folyó munkát amíg az az internet hálózatán utazik.

On-line ügyfélszolgálat

On-line operátor

​Elérhető: munkanapokon Londoni idő szerint  8:00 órától 12:00 óráig a kezelő on-line elérhető!


Ezen időn kívül a jobb alsó sarokban felnyíló ablakban hagyjon üzenetet és munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül, (maximum 24 óra) válaszolnak kérdésére!

Paypal regisztráció


A PayPal regisztráció leírásának megtekintéséhez kattintson a képre! Amennyiben már van PayPal számlája, nem szükséges új PayPal számlát nyitnia, a meglévő használható!

A PayPal használatával az Ön távmunka díja az elszámolást követően azonnal megérkezik elektronikus pénztárcájába!

Munkastatisztika

Hirdetés

PayPal rendszeridő

PayPal rendszeridő ellenőrzése


A PayPal átutalási rendszer időzónája a PDT (Pacific Daylight Time) - Csendes Óceáni Nyári időszámítás. A PayPal rendszeren belül az átutalások ezen időpotnok szerint kerülnek bejegyzésre.


TÖBB RENDSZERIDŐ

Központi telefonszám

Központi telefonszám: 

0044/772-411-0557 Londoni idő szerint munkanapokon 17-19 óráig.


Központi telefonszámunkon az ügyfélszolgálat elérhető munkanapokon. Nyitva tartási időn kívül kizárólag email fogadására van lehetőség. Kérjük a központi telefonszámunkat abban az esetben hívja, ha a web oldal tartalmát már elolvasta, és a web oldalt már nem vendégként áttanulmányozta. Kérjük olvassa el ezenkívül az alábbi telefonálási útmutatót is, mielőtt a központi számot hívja.


TELEFONÁLÁSI ÚTMUTATÓ

 


Copyright © 2004-2020. 

All Rights Reserved.

https://tavmunka.net  - Telenews Limited. 

27 Old Gloucester Street

London, United Kingdom, 

WC1N 3AX
Az oldal internetes kapcsolatát 256 bites kulccsal titkosította rendszerünk, mielőtt átküldte azt az interneten. A titkosítási eljárás nehézzé teszi illetéktelen személyek számára az adatok lehallgatását amíg azok az Ön számítógépe és a munkaszerver között utaznak az interneten. Ez rendkívül fontos az adatszivárgás, adatlopás és csalás kiküszöbölése érdekében. A titkosítási eljárásnak köszönhetően nem valószínű, hogy bárki más elolvassa az oldalt és az oldalon folyó munkát amíg az az internet hálózatán utazik Ön és a munkaszerver között. Amennyiben az Ön számítógépes hálózatában vírus van vagy valamely telepített program le kívánja hallgatni az Ön internetes kapcsolatát, abban az esetben a böngészője blokkolni fogja azt a programot és annak tartalmát, amely veszélyes Önre nézve vagy a távmunka végzésére nézve. Ameddig Ön a zöld lakat ikont látja a web oldal címében, addig Ön biztonságban van.