Európai Uniós ON-LINE TÁVMUNKA KOORDINÁCIÓS KÖZPONT – munkakiosztási szerver
Munkaszerver belépés

Bejelentkezés a szerverre


Jelszó emlékeztető:


SiteLock

Paypal regisztráció

A PayPal regisztráció leírásának megtekintéséhez kattintson a logóra! Amennyiben már van PayPal számlája, nem szükséges új PayPal számlát nyitnia, a meglévő használható!
StatCounter


Statisztika megtekintése

A számláló és a statisztika indítása: 2010.10.05 10:00

Tartalom megosztás


Aktív táv-nyomtató

Az Új Táv-nyomtató berendezés telepítése 2013.05.13-án befejeződött. A táv-nyomtatás funkció elérhető, a munkafeladatok elvégezhetők az új táv-nyomtatási és táv-fénymásolási funkciók és menüpontok valamint munkafolyamatok indulnak!

Konica Minolta C220


Használati driver letöltése: kattintson a nyomtató képére!
A telepítési útmutató 2013.05.13-től megváltozott! Az új használati és telepítési letölthető a következő linkről: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
BELÉPÉS a WEB-es nyomtató felületre

A táv-nyomtató berendezés 0-24 óráig elérhető, a kinyomtatott anyagokat Magyarországi partnerünk elsőbbségi küldeményként postázza a távmunkás vagy a megrendelő címére!

PayPal lemondása

PayPal automatikus hosszabbítás lemondása

A távmunka-koordinációs munakiosztási rendszerben az egy alkalommal kiosztandó feladatokat a jelentkezõ távmunkások között prioritásos sorrend alapján osztjuk szét. Ez a prioritási egység a rendszertagsági regisztráció alkalmával az adatlapon kitöltött paraméterek alapján egy kezdeti értéket vesz fel, és a késõbbi munkafolyamatok során módosul.


A szerzõdéses munkakapcsolat során viszont a prioritási egységet a következõ tényezõk befolyásolják:

  • reakciósebesség az általunk küldött üzenetre, e-mail-re/SMS-re
  • az elõzõ munkakiosztás során a távmunkás nem jutott munkához
  • a munka elvégzésének várható idopõntja minél korábbi
  • a lehetséges munkakezdés idõpontja minél korábbi
  • a direkt módon kiadott munkát minél hamarabb átveszi
  • a munkavégzés idõtartama minél rövidebb

A reakciósebességen azt az idõtartamot értjük, amennyi idõ alatt az általunk küldött  üzenetre a távmunkás a munkakiosztási szerveren válaszol. Amennyiben ez az idõ rövid, az azt jelenti rendszerünk számára, hogy az esetleges sürgõs munkákat is rá bízhatjuk munkatársunkra. Természetesen az 1 órán belüli (+25% bónusz) munkakezdés kizárólag azon távmunkások között valósul meg, akik erre a gyakorlatban is bizonyságot tettek. 

A munkakiosztással kapcsolatos rendszerüzeneteket a Távmunka NET Hálózat belsõ munkakiosztási szervere szolgálja ki. A Távmunka NET Hálózat portálrendszerébe történõ bejelentkezés alkalmával a távmunkás olvashatja új üzeneteit, illetve tallózhat a már olvasott üzenetei között. A munkakiosztási szerver lehetõvé teszi a szórt üzenetek megjelentetését, ami azt jelenti, hogy az on-line kapcsolatban lévõ távmunkás, aki a portál rendszerben dolgozik, (vagy várja a munkát) az adminisztrátor által küldött azonnali üzeneteket is olvashatja.

Direkt munkalevél

“Direkt munkalevél” küldése során cégünk konkrét munkafeladatot küld a megbízási szerzõdéssel rendelkezõ távmunkás részére. A feladat kiosztása során a munka a távmunkás e-mail postafiókjába kerül, a munka megérkezésérõl SMS-ben munkatársunkat értesítjük. A munka átvételét ebben az esetben vissza kell igazolni vagy SMS üzenet formájában a következõ módon: “A munkát átvettem: név”, vagy e-mail-ban. Amennyiben a távmunkás reakciós idõtartama nagy tehát lassan, vagy egyáltalán nem válaszol üzeneteinkre, akkor munkakiosztás-prioritási egysége csökken. Ez azt eredményezi, hogy az adott munkánál, illetve az ezt következõ munkák kiosztása során elõször annak fogjuk felajánlani a feladatot, aki hamarabb visszajelez az ajánlatra, és a munkát hamarabb elkezdi. Amennyiben sohasem válaszol a távmunkás a kiadott munkaajánlatokra, egy idõ után a prioritási szint lecsökken nullára és a rendszer várólistára helyezi. Ezután már csak a távmunkás kezdeményezésére tudunk munkát adni, és az elvégzett munka után tudjuk növelni prioritási szintjét.


Munkakiosztási körlevél

A “Munkakiosztási körlevél” küldése esetében csoportos munkafeladatot osztunk ki. A körlevél elolvasása után a feltüntetett munkakezdési idõpont, és a munka elvégzésének lehetséges idõpontja minél korábbi, az növeli a prioritási egységet. Ez konkrétan azt jelenti, hogy ha a távmunkás 1 óra alatt el tudja végezni a feladatot szemben azzal, aki 3 óra alatt végzi el, a prioritása magasabb, mint a másik távmunkásé. Ez azt eredményezi, hogy a gyorsabb távmunkás kapja meg a feladatot elsõsorban. Azért elsõsorban, mert amennyiben van elég feladat, kap a másik távmunkás is munkát, csak késõbb. Amennyiben viszont a munka elfogyott, akkor elképzelhetõ, hogy néhágy távmunkásnak az elsõ körben már nem jut munka. A prioritásos rendszer viszont “figyeli”, hogy akinek nem jutott munka pl. az elsõ körben, akkor a következõ körben prioritási értékét növeli, tehát elõtérbe fogja helyezi azzal szemben is, aki már kapott munkát. A prioritási értékek viszont súlyozottak, tehát elképzelhetõ ezek után egy egyenlõ nagyságú prioritás szint is. Ebben az esetben a munka kiadásáról a coordinátor dönt.

“Munkakiosztási körlevél” esetében a prioritási értékeket növeli az is, amikor a távmunkás többször jelez, hogy szeretne munkát végezni. Ezen igény a körlevélben meghatározott idõtartamon belül csak egyszer fogadható el. Ez azért szükséges, hogy “életben” tartsuk munkatársainkat és hozzászoktassuk a kommunikáció és a folyamatos visszajelzés szükségességéhez. Amennyiben a lehetséges munkakezdés idejétõl számított meghatározott idõn belül nem küldünk feladatot, a visszajelzést el kell küldeni mégegyszer, egy új idõpõnttal, ami a távmunkásnak megfelel. Minden visszajelzés után a távmunkás munkavállalási igényét elõtérbe helyezzük, prioritási szintértékét növeljük. A körlevél érvényességi idõpontján túli munkaigénylést a körlevél érvényességi idején belül a rendszer nem veszi figyelembe. A “Munkakiosztási körlevél” kiküldése után csak a kiadott munka tekinthetõ munkaajánlatnak, tehát amennyiben a körlevélre nem reagál, a prioritásos rendszerben nem kerül alacsonyabb munkakiosztási státuszba.


On-line munkakiosztási szórt üzenet

A munkakiosztási szórt üzenet jellege hasonló a munkakiosztási körlevélhez azzal a különbséggel, hogy a szórt munkakiosztási üzenetet csak a Hálózat portálrendszerébe bejeelntkezett on-line kapcsolatban lévõ távmunkás olvashatja. A munkakiosztással kapcsolatos rendszerüzeneteket a Távmunka NET Hálózat belsõ munkakiosztási szervere szolgálja ki. A Távmunka NET Hálózat portálrendszerébe történõ bejelentkezés alkalmával a távmunkás ezenkívül olvashatja új üzeneteit, illetve tallózhat a már olvasott üzenetei között. A munkakiosztási szerver adminisztrátora által küldött szórt üzenetek megjelentetését a távmunkás engedélyezheti és letilthatja. Az on-line kapcsolatban lévõ távmunkás, aki a portál rendszerben dolgozik, (vagy várja a munkát) a munkakiosztási szerver által küldött azonnali rendszerüzeneteket is olvashatja. Az on-line munkakiosztási szórt üzeneteket általában sürgõs munkák kiosztásánál használja a rendszer.


Távmunkára jelentkezés

“Távmunkára jelentkezés” során a távmunkás kezdeményezi a munkavállalást, mivel munkakiosztás-prioritási szintje nem éri el azt az értéket, hogy a rendszer automatikusan értesítse a feladatokról. A “Távmunkára jelentkezés” során nem szükséges visszajelezni a kiadott munka átvételét, és a reakciósebesség sem befolyásolja a munkakiosztás-prioritási értékét.

A “Direkt munkalevél” és a “Munkakiosztási körlevél” esetében amennyiben a munka átvételét a távmunkás nem jelzi vissza az üzenetben meghatározott ideig, a munkát szükség esetén átadjuk másnak. Addig viszont, amíg nem jelzzük a munka átadását másnak, a feladatot elvégezheti. Amennyiben a feladatot a távmunkás határidõ elõtt elvégzi és az elkészültét jelzi, számíthat újabb feladatokra is.


Figyelem! Abban az esetben, amikor a munka átvételérõl szóló visszajelzés határideje már lejárt, de még nem jeleztük a távmunkás részére, hogy a munkát átadtuk volna másnak, a munka kockázatvállalás mellett elvégezhetõ. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a visszajelzés határidejének letelte után jelezzük a távmunkás részére, hogy a feladatot átadtuk másnak, és addig az idõpontig a távmunkás dolgozott, a munkát nem biztos, hogy átvesszük. A munka átvételét a coordinátor dönti el, ugyanis egy rövid ideig a szóban forgó munka 2 távmunkásnál van kiadott státuszban. Az egyik, aki korábban átvette a munkát valószínû, hogy nem végezte el, de lehetséges, hogy már egy részét elvégezte, viszont az újonnan értesített távmunkás már lehetséges, hogy a munkát átvette. Amennyiben az újonnan értesített távmunkás még nem kezdte el a munkát, a feladatot a coordinátor csak akkor törli, amennyiben az elsõ távmunkás a feladatot 100%-ban elvégezte. Egy kiadott feladat törlése kellemetlen dolog, ezért kérjük a visszajelzés határidejének betartását az említett ütközések elkerülése érdekében!

2014.06.01. Új munkafolyamatok, nagy mennyiségű munkakiosztás!

Tájékoztatjuk munkatársainkat, hogy 2014.05.30-tól rendkívül nagy mennyiségű feladatok jelentek meg a távmunka elosztási rendszerben. Az új munkafolyamatok megjelenése mellett az adatrögzítési, gépelési munkák száma is robbanásszerűen megnövekedett! 

Munkakód: 6100-002: Pályázati anyagok feldolgozása - a munkafolyamat indítása alkalmával 122 db munka került feltöltésre a szerverre 

 Nagy mennyiségű On-line gépelési feladatok! - 100-as nagyságrendű gépelési munkák, folyamatos feltöltéssel! 

 On-line fordítási munkák - 300 db friss német nyelvű fordítási és angol nyelvű fordítási feladatok


Hirdetések On-line feladása 2013.11.19-től

Tájékoztatjuk munkatársainkat, hogy a mai napon ismételten megkezdődött a Hirdetések On-.line feladása munkafolyamat a 4900-004-es munkakódon. A munkák kiírását a munkakiosztási szerveren (Távmunka Koordinációs Szoftware) találhatják. A munkafolyamat bekötésre került a PayPal azonnali Angol font alapú kifizetéses rendszerbe, melynek során a központ által leellenőrzött munkák azonnal kifizetésre kerülnek. A munka díjazása 0.10 Angol font (10 penny) / hirdetés.

 

E-mail cím adatrözgítés és kattintás

Tájékoztatjuk munkatársainkat, hogy a 4900-004-es munkakódon szereplő E-mail cím rögzítés és kattintás munkafolyamat elszámolásában áttértünk az Angol font alapú kifizetési rendszerre. A munkafolyamat gyorsított regisztrációval is elérhető. A korábbi 10,-Ft-os munkadíj az új elszámolás alapján 0.10 Angol fontra (kb. 35,-Ft) emelkedett. A munkadíjak kifizetése a kattintáskor azonnal megtörténik!

Ügyfélszolgálat
Bintonsági védelem

SiteLock

A web oldal használatának biztonságát a SiteLock garantálja.
Amennyiben a munkaszerver fut, működésének legutóbbi ellenőrzési időpontja a Passed sorban látható.

Pénzfizetési rendszerek

Transferwise

Paypal

On-line ügyfélszolgálat

On-line operátor
​Elérhető: munkanapokon általában 
16:00 órától 19 óráig

​de ha az alábbi gomb zöld és On-line, a kezelő elérhető!

Felíratkozás hírleveleinkre

2018. november
h k s c p s v
« Júl    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Központi telefonszám

Központi telefonszám: 0044/759-421-6309 (London) magyar idő szerint 9-22 óráig.

Szabó Károlyné - (magyarországi kiadványterjesztő munkacsoport vezetője - Telework Team) 70/298-9063 7-18 óráig minden nap
Központi telefonszámunkon az ügyfélszolgálat elérhető munkanapokon. Nyitva tartási időn kívül kizárólag fax fogadására van lehetőség. Kérjük a központi telefonszámunkat abban az esetben hívja, ha a web oldal tartalmát már elolvasta, és a web oldalt már nem vendégként áttanulmányozta. Kérjük olvassa el ezenkívül az alábbi telefonálási útmutatót is, mielőtt a központi számot hívja.

TELEFONÁLÁSI ÚTMUTATÓ

 

Munkastatisztika
A legutóbbi 3 órában és jelenleg 3 adatrögzítő dolgozik az On-line adatmásolási rendszerben

Távmunkás ügyfélkód Utolsó 3 órában rögzített adat
640500091
37
650700053
34
650700098
1

A legutóbbi 3 napban és jelenleg 34 fordító dolgozik az On-line rendszerben

Távmunkás ügyfélkód Utolsó 3 nap fordított adat
470604155
1
630100624
5
650500280
14
650500365
2
650500390
3
650500424
17
650500443
6
650500463
15

A legutóbbi 3 napban és jelenleg 0 gépelő dolgozik az On-line rendszerben

Távmunkás ügyfélkód Utolsó 3 napban leadott oldal

A legutóbbi 7 napban 1 telefonos munkatárs dolgozott

Távmunkás ügyfélkód Telefon
szám
A leguóbbi héten leadott munka
100-800-000

5