Európai Uniós ON-LINE TÁVMUNKA KOORDINÁCIÓS KÖZPONT – munkakiosztási szerver
Munkaszerver belépés

Bejelentkezés a szerverre


Jelszó emlékeztető:


SiteLock

Paypal regisztráció

A PayPal regisztráció leírásának megtekintéséhez kattintson a logóra! Amennyiben már van PayPal számlája, nem szükséges új PayPal számlát nyitnia, a meglévő használható!
StatCounter


Statisztika megtekintése

A számláló és a statisztika indítása: 2010.10.05 10:00

Tartalom megosztás


Aktív táv-nyomtató

Az Új Táv-nyomtató berendezés telepítése 2013.05.13-án befejeződött. A táv-nyomtatás funkció elérhető, a munkafeladatok elvégezhetők az új táv-nyomtatási és táv-fénymásolási funkciók és menüpontok valamint munkafolyamatok indulnak!

Konica Minolta C220


Használati driver letöltése: kattintson a nyomtató képére!
A telepítési útmutató 2013.05.13-től megváltozott! Az új használati és telepítési letölthető a következő linkről: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
BELÉPÉS a WEB-es nyomtató felületre

A táv-nyomtató berendezés 0-24 óráig elérhető, a kinyomtatott anyagokat Magyarországi partnerünk elsőbbségi küldeményként postázza a távmunkás vagy a megrendelő címére!

PayPal lemondása

PayPal automatikus hosszabbítás lemondása

Távmunka alatt információs technológiákkal támogatott olyan – lényegében szellemi – tevékenységet értünk, melynek során a dolgozó a munáltatótól kapott feladatot otthon (esetleg egy a munkáltatótól távoli, de lakóhelyéhez közeli, pl. Internet kávézóban) önállóan végzi el, s annak eredményét internet segítségével juttatja el megbízójához. A távmunka filozófiája: “A munkát elvinni a munkáshoz ahelyett, hogy a munkást utaztatnánk a munkához”. Ez a fajta munkavégzés egyaránt lehetõséget biztosít a kellõ szakképzettséggel rendelkezõ (vagy annak megszerzését vállaló), de nem kevés foglalkoztatási lehetõséget kínáló területen élõ, valamint pl. betegség vagy más egyéni probléma miatt helyhez kötött állampolgárok foglalkoztatására; egyben a munkaadók számára is sok elõnnyel járó foglalkoztatási forma.

A távmunka egy új, információs és kommunikációs technológiákra épülõ munkaszervezési módszer, ami lehetõvé teszi az alkalmazottaknak illetve megbízottaknak, hogy munkaidejük nagyobb részében vagy egészében a hagyományos munkahelyüktõl távol, ám azzal (munkatársaikkal, vezetõikkel) állandó vagy rendszeres (on-line), kétirányú nyitott vagy kétirányú zárt kommunikációs csatornán keresztül dolgozzanak. A távmunkán belül is többféle megoldás van: izolált munkaállomások, ahol az ott dolgozók szinte semmilyen közvetlen kapcsolatot nem tartanak fenn kollégáikkal, és vannak váltakozó távmunka állomások, ahol a dolgozó hol az otthoni gépén, hol pedig az irodai munkahelyén dolgozik. A nyitott kommunikációs csatornán keresztül a jelentkező, a már dolgozó távmunkás és a munkáltató bármikor, bármilyen jellegű kérdést feltehet egymásnak. A zárt kommunikációs csatorna alkalmazása esetén viszont a kommunikáció munkavégzéshez kötött és feltételeit a munkáltató szabályozott keretrendszere határozza meg, mely kizárólag a konkrét munkafolyamatra vonatkozik – melyet a hatékonyabb, de már folyamatban lévő munkavégzés érdekében nagy százalékban a munkáltató vagy annak rendszere kezdeményez -, ennélfogva a távmunka rugalmasabb és áttekinthetőbb munkamegosztást, a munkavállalók képességeinek és idejének célszerûbb felhasználását, a munkahelyi fejlesztés idõtartamának lerövidülését, valamint a betegszabadság igénybevételének csökkenését eredményezik a munkáltató részérõl.


A munkavállaló szempontjából a távmunka elõnyei a következõk:
 • kevesebb üzemanyagot használ, kevesebb javítási és amortizációs költség, nincs utazási bérlet, jegyköltség
 • kevesebb parkolási díj (ha eddig õ fizette)
 • reprezentatív ruha, éttermi ebéd, gyermekfelülgyelõ költségei csökkennek
 • kevesebb munkahelyi félbeszakítás, zavarás (telefon, ügyfelek) a munkatársak, a fõnök részérõl
 • javuló egészség, kevesebb orvosi költség a kevesebb stressz és az egészségesebb környezet miatt
 • a család és a hivatás jobb összeegyeztethetõsége
 • kevesebb fárasztó, idõrabló, idegesítõ, frusztráló utazás, nincs munkahelyi késés
 • önálló munka-, és idõbeosztás, a távmunkás akkor dolgozik, amikor neki a legkényelmesebb, és amikor úgy érzi, a legtermelékenyebb (természetesen a határidõk betartásával)
 • több idõt tölthet a családjával, javulhat a kapcsolata a családtagokkal
 • a lakhely szabadabb megválasztása, illetve a munkahely mobilitása, gyors áthelyezhetõsége
 • utazás közben is dolgozhat (mobiltelefon, laptop)
 • helyhez kötötten is vállalhat munkát (pl. ha idõs embert, beteget, gyermeket ápol)

A távmunka elvégzése során nagy hangsúly kerül a kialakuló bizalomra. E bizalom kialakításában cégünk a keresztény értékrendet tartja elsődleges szempontnak. A hagyományos munkahelyeken is számolni kell a bizalmatlansággal, viszont távmunka során – mivel a munkát adó és a munkát vállaló/elvégző személy nem látja egymást és nincsenek egymás közvetlen környezetében, ezért a félreértések nagyobb számban jelenhetnek meg. Mivel az internet nem képes helyettesíteni a személyes kapcsolatot, a bizalmatlanság viszont további problémákat szülhet, mely problémákat az internet mint cyber tér jelentősen felerősíthet (a képernyő előtt ülve bezártság érzés, indulatok, elutasítottság érzés). A keresztény értékrendben a bizalom mindkét fél részéről elsősorban Isten felé és Krisztus felé irányul és ez alapjában biztosítja a munkát adó és a munkát elvállaló részére a feltétel nélküli bizalmat és kötelesség tudatot egymás iránt is. Ennélfogva egy keresztény táv-munkaközösségben nem fordulnak elő azok a problémák, melyek egy hagyományos távmunka kapcsolat során előfordulnak. Az utóbbi évek távmunka tapasztalatai arra világítanak rá, hogy a távmunka csak a keresztény értékfelfogás és hozzáállás mellett működhet olajozottan.


Cégünk feladatának tekinti, hogy az állami modernizációs programhoz kapcsolódva elõsegítse ezen korszerû munkahelyek számának növelését, az újfajta munkaerõpiac szabályozott mûködését, a munkalehetõségek bõvítését a munkák felkutatásával, elvállalásával, regisztrálásával, és a konkrét munkafeladatok kiosztásával. A távmunka-koordinációs szervezés során cégünk, mint munkaadó megbízási jogviszonyban áll a távmunkát végzõ munkavállalóval. A Távmunka NET Hálózat portál rendszer ezenkívül lehetõvé teszi a távmunkát felkínáló cégek hirdetéseinek megjelentetését, munkafeladatainak rendszerezését és könnyen érthetõ csoportosítását a távmunkát keresõk részére.

Eszközigény a távmunka végzéshez

A távmunkavégzés keretében elvégezhetõ feladatok ellátásához a munkavállalónak rendelkeznie kell egy személyi számítógéppel és a szükséges alap-programokkal (operációs rendszer, irodai-ügyviteli programok, valamint a távmunkát felkínáló cég által adott speciális programfelülettel, mely pl. az adatbázis-kezeléshez szükséges), valamint Internet hozzáféréssel, ezek kellõ szintû ismeretével. A Távmunka Klub belsõ adatfeldolgozó titkársági rendszere pélául valós idejû, SQL szervert használ a közvetlen munkakiosztásra és koordinálásra.

A munkakiosztási szoftver teljesen webalapú, amely azt jelenti, hogy az ügyfél részéről a program használatához mindössze egy internetes kapcsolattal ellátott számítógépre van szükség, a szoftver használatához szükséges egyéb erőforrásokat (SQL szerver az adatok feldolgozásához, stb.) a Távmunka Klub biztosítja ügyfelei és munkatársai számára. Ebből következően nincs szükség telepítésre (csak a tavmunkaklub.hu szerverein működő szoftverre érvényes), a szoftver működését egyéb biztonsági rendszerek (pl.: tűzfalak) nem akadályozzák.

Elõfeltételek a távmunkával kapcsolatosan

Távmunka-koordinációs központunk a hagyományos, hierarchikus és ellenõrzési módszereken alapuló vállalati struktúrát próbálja megváltoztatni, egy egyre inkább “vállalkozó” módjára gondolkodó munkatársak önmaguk iránt érzett felelõsségére és az önálló döntés fölött örömre támaszkodó gondolkodásmódra. Munkatársainkkal kötött megbízási és klubtagsági szerzõdéses jogviszony mindkét fél részérõl garantált szerzõdés-konstrukciót kínál.

Közös együttmûködésünk feltételei

 • a távmunka coordinátor bizalma a munkatársakban
 • a munkatársak felelõsségtudata és önmegvalósítási szándéka
 • az elérendõ célt és az eredmény kiértékelésének módját a coordinátor és a távmunkás együtt határozzák meg
 • csak az eredmény fontos, nem az, hogy elérése végett hol és mikor dolgoztak
 • a távmunkás képességeinek, képzettségeinek, tudásbázisának és munkadíjának folyamatosan frissülõ, naprakész nyilvántartása

A távmunka-koordinációs tevékenység hosszú távon elég magas költségekkel jár

 • megnövekedett tanácsadási, jogi, biztosítási díjak, védelmi rendszerek, “help desk” költségei
 • telekommunikációs díjak emelkedése
 • új számítógépes információs rendszer tervezése, a koordinációs központ beüzemelése, fenntartása, menedzselése, fejlesztése
 • tananyagok biztosítása
 • a távmunkával foglalkozó szervezeti egységek fenntartása, növekvõ szervezési, koordinációs és adminisztrációs költségek
 • a távmunka-projekt, távmunkás és távmenedzser tájékoztató anyagok, képzési anyagok, szakemberek, oktatók költsége
 • nehezebb vezetés, kontrolling
Otthoni körülmények célszerû kialakítása, kiválasztása a távmunka végzéshez

 • a hely legyen csendes, nyugodt
 • védett és biztonságos legyen, mind a dolgozó gépek épsége, a kezelt információk, adatok védelme szempontjából és természetesen a távmunkát végzõ személy szempontjából
 • legyen megfelelõen tágas helyiség, kényelmes, kb.15 négyzetméter azért, hogy ne csak a távmunkás és az eszközök, de a munkaanyagok, a szakfolyóiratok, a szakkönyvek, illetve az egyéb segédeszközök is elférjenek
 • jól megvilágított, kellemes hõmérsékletû szoba
 • a szükséges technikai eszközök, elektromos áram és telefon, esetleg ISDN vagy kábelmodem csatlakozó fel legyen szerelve
 • egyéb tevékenységek végzési helyétõl jól elkülöníthetõ legyen
 • ne legyen zavaró zaj
Távmunka alatt információs technológiákkal támogatott olyan – lényegében szellemi – tevékenységet értünk, melynek során a dolgozó a munáltatótól kapott feladatot otthon (esetleg egy a munkáltatótól távoli, de lakóhelyéhez közeli, pl. Internet kávézóban) önállóan végzi el, s annak eredményét internet segítségével juttatja el megbízójához. A távmunka filozófiája: “A munkát elvinni a munkáshoz ahelyett, hogy a munkást utaztatnánk a munkához”. Ez a fajta munkavégzés egyaránt lehetõséget biztosít a kellõ szakképzettséggel rendelkezõ (vagy annak megszerzését vállaló), de nem kevés foglalkoztatási lehetõséget kínáló területen élõ, valamint pl. betegség vagy más egyéni probléma miatt helyhez kötött állampolgárok foglalkoztatására; egyben a munkaadók számára is sok elõnnyel járó foglalkoztatási forma.

2014.06.01. Új munkafolyamatok, nagy mennyiségű munkakiosztás!

Tájékoztatjuk munkatársainkat, hogy 2014.05.30-tól rendkívül nagy mennyiségű feladatok jelentek meg a távmunka elosztási rendszerben. Az új munkafolyamatok megjelenése mellett az adatrögzítési, gépelési munkák száma is robbanásszerűen megnövekedett! 

Munkakód: 6100-002: Pályázati anyagok feldolgozása - a munkafolyamat indítása alkalmával 122 db munka került feltöltésre a szerverre 

 Nagy mennyiségű On-line gépelési feladatok! - 100-as nagyságrendű gépelési munkák, folyamatos feltöltéssel! 

 On-line fordítási munkák - 300 db friss német nyelvű fordítási és angol nyelvű fordítási feladatok


Hirdetések On-line feladása 2013.11.19-től

Tájékoztatjuk munkatársainkat, hogy a mai napon ismételten megkezdődött a Hirdetések On-.line feladása munkafolyamat a 4900-004-es munkakódon. A munkák kiírását a munkakiosztási szerveren (Távmunka Koordinációs Szoftware) találhatják. A munkafolyamat bekötésre került a PayPal azonnali Angol font alapú kifizetéses rendszerbe, melynek során a központ által leellenőrzött munkák azonnal kifizetésre kerülnek. A munka díjazása 0.10 Angol font (10 penny) / hirdetés.

 

E-mail cím adatrözgítés és kattintás

Tájékoztatjuk munkatársainkat, hogy a 4900-004-es munkakódon szereplő E-mail cím rögzítés és kattintás munkafolyamat elszámolásában áttértünk az Angol font alapú kifizetési rendszerre. A munkafolyamat gyorsított regisztrációval is elérhető. A korábbi 10,-Ft-os munkadíj az új elszámolás alapján 0.10 Angol fontra (kb. 35,-Ft) emelkedett. A munkadíjak kifizetése a kattintáskor azonnal megtörténik!

Ügyfélszolgálat
Bintonsági védelem

SiteLock

A web oldal használatának biztonságát a SiteLock garantálja.
Amennyiben a munkaszerver fut, működésének legutóbbi ellenőrzési időpontja a Passed sorban látható.

Pénzfizetési rendszerek

Transferwise

Paypal

On-line ügyfélszolgálat

On-line operátor
​Elérhető: munkanapokon általában 
16:00 órától 19 óráig

​de ha az alábbi gomb zöld és On-line, a kezelő elérhető!

Felíratkozás hírleveleinkre

2018. május
h k s c p s v
« Júl    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Központi telefonszám

Központi telefonszám: 0044/759-421-6309 (London) magyar idő szerint 9-22 óráig.

Szabó Károlyné - (magyarországi kiadványterjesztő munkacsoport vezetője - Telework Team) 70/298-9063 7-18 óráig minden nap
Központi telefonszámunkon az ügyfélszolgálat elérhető munkanapokon. Nyitva tartási időn kívül kizárólag fax fogadására van lehetőség. Kérjük a központi telefonszámunkat abban az esetben hívja, ha a web oldal tartalmát már elolvasta, és a web oldalt már nem vendégként áttanulmányozta. Kérjük olvassa el ezenkívül az alábbi telefonálási útmutatót is, mielőtt a központi számot hívja.

TELEFONÁLÁSI ÚTMUTATÓ

 

Munkastatisztika
A legutóbbi 3 órában és jelenleg 3 adatrögzítő dolgozik az On-line adatmásolási rendszerben

Távmunkás ügyfélkód Utolsó 3 órában rögzített adat
640500091
37
650700053
34
650700098
1

A legutóbbi 3 napban és jelenleg 34 fordító dolgozik az On-line rendszerben

Távmunkás ügyfélkód Utolsó 3 nap fordított adat
470604155
1
630100624
5
650500280
14
650500365
2
650500390
3
650500424
17
650500443
6
650500463
15

A legutóbbi 3 napban és jelenleg 0 gépelő dolgozik az On-line rendszerben

Távmunkás ügyfélkód Utolsó 3 napban leadott oldal

A legutóbbi 7 napban 1 telefonos munkatárs dolgozott

Távmunkás ügyfélkód Telefon
szám
A leguóbbi héten leadott munka
100-800-000

5